Close

Пандемията COVID-19 и размерите на медийната криза

Внезапният остър шок за глобалната икономика, предизвикан от пандемията от Covid-19 доведе до незабавен срив в приходите от реклама, от които пряко зависи оцеляването на повечето медийни организации. По данни на Европейския парламент, публикувани през април, спадът в рекламните приходи на медиите на общоевропейско ниво е 80%.

Икономическият удар за България:

Рекламните бюджети обаче се пренасочиха от телевизията към дигиталните медии. Според доклад на инвестиционната банка Goldman Sachs, приходите от телевизионни реклами в Европа падат с около 50% през април, докато резултатите на основните играчи в дигиталните медии са над очакванията.

Рекламата на практика е едно от първите неща, които компаниите ограничават по време на рецесии, а традиционните презентации на телевизиите в САЩ (TV Uprfronts) пред рекламодателите тази година бяха отложени за неопределен период от време.

Отделен доклад на Световния изследователски център на рекламата (WARC) показва, че глобалните маркетингови бюджети за дигитална реклама през април падат за първи път, откакто WARC започва да следи разходите през 2012 г.

От Goldman Sachs очакват европейските телевизионни оператори да отчетат ръст в рекламата от едва 6% през 2021г., след спад от 18% през тази година.

 Също така вероятно ще бъдат по-отворени към партньорства и сливания и придобивания (M&A). Например, италианската Mediaset се очаква да придобие 25-процентен дял в германската ProSieben тази година.

Авторите на доклада също така очакват повече партньорства при стрийминг услугите — например във Великобритания ITV и BBC стартираха Britbox през ноември 2019. Очаква се още нетната годишна доходност да намалее с между 30% и 50% за европейските телевизионни оператори през второто тримесечие на 2020г.  

Sources: WARC; Goldman Sachs; Media Club; ProfitBg; AEJ