Close

Поведението на бизнеса и потребителите по време на пандемия

През последните няколко месеца животът на хората в целия свят се промени заради COVID-19. Тази световна криза промени коренно досегашните ни навици и мисленето ни. Промениха се потребностите и интересите, а заедно с това се промени и поведението на бизнеса. Бизнесът, повече от всякога, има възможност да изгради емоционална връзка с потребителите, за да получи тяхното доверие.

Още с обявяване на извънредното положение у нас, много хора изпаднаха в паника и започнаха необмислено пазаруване на неща от първа необходимост, което бързо утихна. Но притеснението от вируса, както и от извънредните мерки, все още тревожат хората. Две са основните причини за тяхната тревожност:

  1. От финансова гледна точка – да не останат без работа или да намалеят доходите им

 

  1. Да не се заразят или някой от близките им да се зарази с COVID-19

Източник: „Галъп интернешънъл“

Въпреки, че делът на спокойните намалява в сравнение в началото на пандемията, все още с най-значителен дял са тревожните:

„паническата група – приемат, че това е смъртоносна опасност за човечеството и едно от най-страшните неща, които хората са преживявали) се запазва: 24% сега (само с два пункта по-нисък преди месец)

тревожната (приемат, че коронавирусът е опасен, но в крайна сметка е просто силен грип) намалява със седем пункта до 57%, а

спокойната (приемат, че ситуацията не е опасна и е свързана с повече шумотевица) се увеличава с 6 пункта до 18%.“

Телефонни сондажи на „Галъп интернешънъл“ (Методика: CATI (Computer Assisted Telephone Interview), 915 интервюта, национална извадка – населението на възраст 18+ г. 21-23.04.2020 г. Абсолютна максимална грешка ± 3.3 при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души.)

  • Промените в поведението на хората:

След обявяване на извънредното положение и препоръките на Националния Оперативен Щаб за ограничаване на заразата, масово работодателите, които имаха тази възможност, осигуриха на служителите си условия за работа от вкъщи. Училищата се приспособиха към създалата се обстановка и учениците, с помощта на социалните мрежи, започнаха своето образование от вкъщи. Това ограничи потока от хора по пътищата и в градския транспорт, но струпването пред аптеките и хранителните магазини си остана значително, което накара една част от потребителите да преминат към онлайн пазаруване. Новите потребности на хората се сведоха до най-необходимото. Ограничаването на доходите, както и неизвестността от пандемията, ги накара да отложат някои от планираните по-големи разходи – 54% от хората са предприели тези действия.

Кои са новите потребности:

“56% от градското население посочват, че вече ограничават покупките си само до най-необходимото, като това е най-типично за по-възрастните представители, а 10% от всички лица са пренасочили покупките си онлайн.

Източник: Pragmatica

 Промените в поведението на бизнеса:

Много отрасли в целия свят пострадаха от пандемията, поради спад в приходите, което накара една част от бизнеса да се приспособи към обстановката, като промени начина си на работа. Тревожността у хората от заразата и промяната на потреблението, ги накара да се доверят на брандове, които са съпричастни с пандемията. Което от своя страна принуди бизнесът също да промени своето поведение. Голяма част от него, които запазиха медийното си присъствие, промениха рекламната си стратегия, като заложиха на емоционалната връзка с потребителите чрез своето рекламно послание.

  • Как се промени бизнесът, за да се приспособи с извънредното положение?
  1.  Голяма част от ресторантите и заведенията за бързо хранене пренасочиха дейността си към доставки до дома;
  2. Поради засиленото присъствие на потребителите в интернет пространството, брандовете засилиха Онлайн присъствието си;
  3. Рекламно послание – много от големите компании у нас, които продължиха да рекламират и по време на пандемия, промениха комуникациите, като ги пренасочиха към различни послания свързани с COVID-19.

COVID-19 преобърна живота на всички, като ни накара да променим навиците си, за неизвестността от това, което ни предстои, ни принуди да променим изцяло поведението и нагласите си за бъдещето. Бизнесът също пострада много, но фирмите, които успеят да се адаптират в тази ситуация и бъдат по-иновативни, ще се справят по-лесно с трудностите. Ние от Standpoint Media следим развитието и поведението на различните брандове, за да можем да съветваме и помагаме на своите клиенти как да се справим заедно с кризата и да постигнем поставените цели, въпреки ограничените възможности по време на пандемия.

Източници: Pragmatica Marketing Research Agency, Gallup International