Close

Работното място по време на COVID 19 и новият Лидер след пандемията

Светът в момента ни изглежда с главата надолу и в тази ситуация може да е трудно да останем позитивни. Заобикалят ни повече въпроси отколкото отговори. Какво ще се случи? Какво ще научим? Как ще се промени животът ни? Какво ще е новото нормално? Въпреки несигурността бъдещето може да ни донесе и много позитиви – способността ни да работим в екип, как компаниите ще променят цялостния си подход и как ти ще гледаш на възможностите в кариерата си.

Едно е сигурно, пандемията промени и ще продължи да променя работното място. Дори самият термин „работно място“ започва да звучи остарял, тъй като в момента местата, от които работим, са същите, където се храним, спим, учим, спортуваме и играем.

Много служители няма да се върнат в офиса дори след като пандемията е под контрол – и нуждата от физически работни пространства и хартиени файлове ще намалее. За да бъдат успешни, компаниите трябва да помислят върху няколко ключови промени на работното място, които най-вероятно ще останат и след края на пандемията.

  • Пълна дигитална трансформацияфирмите бързо се приспособиха към обслужването на клиенти от разстояние, като от днешна гледна точка връщането назад изглежда малко вероятно. От онлайн консултации с лекар, през дигитална образователна система до видеоконферентните срещи с бизнес партньори и клиенти, в момента всяка индустрия преминава през период на цифрова трансформация. В резултат на това, търсенето на висококвалифицирани професионалисти, които имат опит с работата от разстояние, ще продължи да расте.
  • Пренасочване на фокуса от работното време върху резултатитеда бъдеш първият, пристигнал в офиса, и последният в края на деня, вече не се смята за някаква мярка за ангажираност и резултатност в работата. В света след COVID-19 представянето на служителите ще бъде измервано в съответствие с постигнатото от тях и качеството на работата им, а не според времето, което са отделили на тези задачи. Лидерите трябва да се научат да задават ясни очаквания за работата на техните подчинени, за да могат те да изпълняват заложените им цели успешно.
  • Повече внимание върху баланса между работата и личния животкомпаниите осъзнават, повече от когато и да е било, че работата от „девет до пет“ не отговаря на нуждите на съвременната работна сила. Ако лидерите поставят по-голям акцент върху гъвкавостта и позволят на служителите си да следват собствен график, който да отговаря на нуждите им (а разбира се и на тези на компанията) те могат да помогнат за трансформацията на работата към резултатността, а не продължителността. Това ще бъде от полза за всички.

Лидерът по време на криза и след нея

В рамките на една криза лидерството е по-важно от всякога. Но сега е по-лесно и да се определи кои са качествата в лидерите, които се ценят най-много – те трябва да притежават добри комуникативни умения, да са спокойни и силни, да демонстрират емпатия, да гледат напред и да са готови да предприемат решителни действия. Много вероятно е сега да се отсеят лидерите, които действително заслужават уважение. В една обичайна ситуация е лесно да се осланяме и на хора, които не са непременно силни лидери, но във време на криза те показват истинското си лице.

Способностите на един лидер най-ясно проличават в кризисна ситуация. Пандемията сега усилва необходимостта от нов набор от лидерски умения и способности, защото след нея ще работим по съвсем различен начин. Лидерите ще трябва да се научат как да ръководят дистанционно, вместо както до сега когато всички бяхме под един покрив. Те ще се нуждаят от нов набор от инструменти за ръководене на отдалечените си екипи. Успехът на една компания и съответно нейните лидери ще зависи от силната корпоративна култура, споделените ценности, отличните комуникационни умения и адекватния инструментариум за оптимизация на системите и процесите.

На фона на дигитализацията на работния процес, служителите започват да общуват по-често и по-ефективно помежду си. Лидерите може да направят комуникацията по-лесна, като премахнат пречките пред нея и подсигурят на хората си онези инструменти и уроци, от които се нуждаят, за да подобрят онлайн свързаността си с останалите. Традиционните комуникационни йерархии са пред изчезване, така че лидерите трябва да насочат вниманието си към изграждането на нови канали на общуване и отношения между различните звена на организацията.

Ако има едно нещо, с което всички може да се съгласят, то това е, че COVID-19 ще доведе до дългосрочни промени в нашето поведение, като работното място не е изключение. Вместо да чакат нещо да се случи и да реагират на промените, лидерите трябва да бъдат проактивни и да се подготвят за „новото нормално“, като зададат очаквания за начина, по който ще протича работният процес занапред, и обяснят на служителите си приоритетите, към които ще трябва да се придържат в бъдеще.

Sources: Manager News; Economic BG; Forbes