Close

Силата на радиото по време на криза

Целият свят е съсредоточен върху COVID-19. Всички медийни платформи призовават да останем у дома, да спасим човешки животи, да се ориентираме в икономическите последици. Телевизионното рекламно време се промени и адаптира към пандемията, външната реклама също го направи и дава своя принос към обществото призовавайки хората да си стоят вкъщи.  

Във времена на повишена несигурност и нарушени рутинни процедури, потребителите се обръщат и към Радиото като надежден източник на информация и общностна връзка.

Защо радио? Защо сега?

  • Доверие – местното радио (AM и FM) винаги е било доверен източник по време на криза.
  • Локално покритие – слушането на любимия радиоприемник по време на епидемията помага на потребителя да разбере, какво е важно на местно ниво, да научи какви местни ресурси са на разположение, и го кара да се чувства по-малко стресиран и тревожен.
  • Баланс – радиото осигурява идеалното равновесие между актуалните новини и отвличането на вниманието от стреса и тревожността от поръчките в домашни условия и финансовите притеснения.
  • Силата на музиката – проучванията показват, че хората са “здраво свързани” да реагират на музика. Музиката стимулира повече части от мозъка, отколкото всяка друга човешка дейност.

Радиото е единствената медия, която комбинира жива модерация, жива музика и достъп до достоверна информация. В ситуация на извънредно положение ролята му става все по-голяма, тъй като е сигурен източник на забавление и подпомага алтернативните начини на социално общуване. И е там 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

Какво е потреблението на радио по време на пандемията?

Стрийминг платформата на Global, която е собственик на Capital FM и станция LBC излезе с данни, че слушането на онлайн радио е нараснало с 15% по време на пандемията , а BBC обявиха ръст от 18%.

След обявяване на извънредно положение, личните превозни средства изместиха градския транспорт, а както всички знаем, в колата радиото е неизменен спътник. Проучване на BTV Radio Group показва, че стандартно на месец радиото обхваща 89,9% от населението на страната. Данните на Gemius Prism сочат, че онлайн посещаемостта на радиата част от BTV Radio Group е нараснала драстично, както и интересът към игрите в радио ефир.

Според проучвания на агенция „Прагматика“, близо 50% от заетите вече работят от вкъщи, което пък увеличава слушаемостта на радио между 15% до 20%.

Радиото е медията, която дава най-високи нива на щастие и прилив на енергия и по този начин засилва ангажираността с рекламата. Добавяне на радио към медийния микс подпомага всеки аспект от рекламната кампания – както краткосрочните цели, така и дългосрочната разпознаваемост на бранда.

Sources: BTV Radio Group, Pragmatica, MediaTrack, BBC, Global, BPR World